Εκθέσεις Φωτογραφίας της Fokal 

 

Depth of Feelings 2019
Personal View 2018
Περιηγήσεις 2017