Εκθέσεις Φωτογραφίας της Fokal 

 

In My Mind - Fokal 2021
Fragments of Time - Fokal 2020
Depth of Feelings - Fokal 2019
Personal View - Fokal 2018
Περιηγήσεις - Fokal 2017